Академия „Наистина жестов език“

Ние сме вписани в Регистъра на социалните предприятия на Министерството на труда и социалната политика.

Ние сме лицензиран Център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия No. 2022121602 за професия “Преводач от и на български жестов език” по специалност “Български жестов език”.

Ние сме обучителна организация, одобрена от Министерството на образованието и науката за провеждане на обучения на специалисти в образователната система по теми, свързани с българския жестов език и глухата общност. “Наистина жестов език” ООД притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с номер 1710BGR249Q.

Глухи обучители

Александър Иванов
Кирил Славов
Иван Бургов
Христина Каципиду
Силвия Чапкънова
Дочка Велева

Курсове

При преподаването на български жестов език, в академия “Наистина жестов език” се водим от общоевропейската референтна езикова рамка за изучаване на езици (Common European Framework Of Reference For Languages), в която са включени 6 основни нива на владеене: за начинаещи (А1 и А2), средно ниво (B1 и B2) и ниво за напреднали (C1 и C2)

Контактна форма за връзка с академия “Наистина жестов език“

    Свързвайки се с нас, Вие приемате нашата Политика за поверителност.