Курсове

Нива на обучение

При преподаването на български жестов език, в академия „Наистина жестов език“ се водим от общоевропейската референтна езикова рамка за изучаване на езици (Common European Framework Of Reference For Languages), в която са включени 6 основни нива на владеене: за начинаещи (А1 и А2), средно ниво (B1 и B2) и ниво за напреднали (C1 и C2)

Ниво А1

При завършване на това ниво, курсистът ще може да разбира и използва познати ежедневни изрази и много основни фрази, насочени към задоволяване на потребности от конкретен тип. Може да представи себе си и другите и може да задава и отговаря на въпроси относно лична информация, като например къде живее, хора, които познава и неща, които има. Може да взаимодейства по лесен начин, при условие, че събеседникът общува бавно и ясно.

След приемането на Закона за българския жестов език нашите глухи обучители апробират преподаване на български жестов език за глухи и чуващи деца в начална и предучилищна възраст. Създаването на ресурси за обучение по български жестов език за деца са нужни и за подготовка на специални педагози, владеещи жестов език.

Ние предлагаме и курс предназначен за подготовката на преводачи от и на български жестов език, който се извършва по утвърдена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) програма. Този курс може да бъде преминат от хора владеещи български жестов език поне на ниво B1.

Академия „Наистина жестов език“ е лицензиран Център за професионално обучение от НАПОО с лицензия No. 2022121602 за професия “Преводач от и на български жестов език” по специалност “Български жестов език”.

Академията е регистрирана като обучителна организация към Министерството на образованието и науката за провеждане на обучения на специалисти в образователната система по теми, свързани с българския жестов език и глухата общност.

Обучителни материали

За създаването на обучителни материали по български жестов език, екипът ни от обучители си взаимодействат помежду на ежедневна база,  базирайки се на житейския си опит като глухи хора, носители на езика. Безценен е и опитът, който те постоянно получават от международни специалисти по обучение по жестови езици. Използваме основно видео и презентационни материали, които се споделят с обучаемите в нашата специално създадена за това обучителна платформа.

Удостоверения

Академия „Наистина жестов език“ предоставя на своите ученици следните два вида удостоверения:

  • удостоверение за преминат курс на обучение по български жестов език за нива А1/А2, B1/B2 и C1/C2
  • удостоверение за професионално обучение за професия или част от професия „Преводач от и на български жестов език“ по утвърдена програма от НАПОО. Образец на това удостоверение може да видите тук.

Начин на провеждане

Предлагаме две форми на обучение:

  • присъствена: гр. София на бул. Александър Маинов 33 (Campus X)
  • онлайн

Курсове за учебната 2023/2024 г.

За учебната 2023/2024 г. провеждаме присъствен курс по български жестов език за ниво А1 и А2:

  • начало: 30 октомври 2023 г.
  • край: 11 април 2024 г.
  • 120 учебни часа
  • 2 пъти седмично, 18:30-21:00 ч.