Глухи обучители

Научете български жестов език с нашите глухи обучители. Те са активни млади хора, които са добре познати в българската глуха общност, и които следват философията, че именно глухите, по най-естествен начин, могат да въведат чуващите хора в своя свят, култура и визуален език.

Предлагаме ви автентичен подход на преподаване, ръководен от общоевропейската референтна езикова рамка за изучаване на езици. Мисията ни е да покажем един иновативен за България подход на преподаване на жестов език, при който ставаме свидетели на равнопоставеност на глухите, които са естествените носители на българския жестов език. Освен това, силата на глухите обучители идва от това, че те постоянно участват в изследователска дейност свързана с жестовия език и не на последно място – те общуват и обменят знания и опит със свои глухи колеги от цял свят.

Нашите квалифицирани глухи обучители преминават редовни обучения от международни експерти по жестов език по изпитани програми за подготовка и специализация на глухи обучители. Те са в постоянен обмен с международно признати глухи специалисти – преподаватели и изследователи по теми, свързани с глухотата в социо-културен аспект.

В процеса на работа, глухите обучители следят и обратната връзка от обучаемите, с които са в постоянен диалог. Така, те се стремят да подобряват своите подходи за преподаване с цел постигане на мисията за качествено придобиване на умения по български жестов език и култура на глухите хора.

Христина Каципиду

Силвия Чапкънова

Дочка Велева

Александър Иванов

Кирил Славов

Иван Бургов